Wysowa Zdrój i Park wodny

Wysowa Zdrój to wieś uzdrowiskowa, malowniczo położona w rozległej dolinie. Dzięki dużemu zalesieniu otaczających ją gór charakteryzuje się wspaniałym mikroklimatem, ponadto ma bogaty zasób wód mineralnych, które posiadają duży walor leczniczy. W Wysowej Zdroju leczy się choroby: układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej oraz przewlekłą niewydolność nerek, cukrzycę, otyłość i inne zespoły z przekarmiania, a także następstwa hiperalimentacji i nefropatię cukrzycową.

Atrakcje Wysowej stanowi park zdrojowy, który został założony w II poł. XIX w. na terenie dworskim. Jego powierzchnia to ok. 2 ha.

Na jego obszarze znaleźć można wiele okazów 100- 150 letnich drzew parkowych, w tym kasztanowców, klonów, dębów. Na terenie parku znajdują się ujęcia wód mineralnych i zabytkowy Stary Dom Zdrojowy z początku XX w. W obrębie parku znajduje się również stylowa Pijalnia Wód. Obecnie stojący budynek powstał w 2006 r. Stanowi on doskonałą rekonstrukcję pierwotnej pijalni, która powstała w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie projektu Karola Stryjewskiego i spłonęła w 1963 r. Na terenie pijalni można spróbować 5 rodzajów wysowskich wód mineralnych i kupić pamiątki. W parku zdrojowym znajduje się równieą zakład przyrodoleczniczy, rozlewnia wody mineralnej "Wysowianka" stanowiące własność "Uzdrowiska Wysowa" S.A. Dodatkowo w parku znajduje się muszla koncertowa, plac zabaw dla dzieci, liczne alejki i ławeczki do odpoczynku. Odbywa się tutaj wiele cyklicznych imprez kulturalnych m.in. Święto Rydza, Majówka, Letnie Muzykowanie, Spotkanie z Operą.

W parku zdrojowym, znajduje się również nieduży ale nowoczesny Park wodny, który został oddany do użytku w 2012 roku, budynek architektonicznie tworzy spójną całość z innymi obiektami znajdującymi się w parku.

Wysowa to również węzeł znakowanych szlaków turystycznych i punkt wyjścia w najwyższe pasma zachodnich partii Beskidu Niskiego.

Galeria