Wydarzenia w okolicy

Gmina Uście Gorlickie jest niewątpliwie interesująca pod względem krajoznawczo-turystycznym, przyciąga coraz więcej turystów. Ciekawymi z punktu widzenia turystyki są również liczne coroczne imprezy kulturalne. Są to wydarzenia promujące dziedzictwo kulturalne regionu. Służą one nie tylko rozrywce. Stanowią okazję do podtrzymania więzi międzyludzkich i przekazywania z pokolenia na pokolenia tradycji regionalnych. Są ważnym elementem świadomości lokalnej ludności. Dzięki nim możliwe są spotkania, rozmowy i tworzenie swoistej wielokulturowej wspólnoty. 

Interesującymi imprezami są:

- Dzikie stoły - restauracja pod gołym niebem, organizowana przez Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

- Łemkowska Watra- święto kultury łemkowskiej, organizowana w Zdyni przez Zjednoczenie Łemków. Na scenie przez trzy dni występują zespoły muzyczne i teatralne. Towarzyszą im wystawy, konkursy, pokazy tradycyjnych rzemiosł, projekcje filmów oraz spotkania autorskie i literackie. Odbywa się również Łemkowska Spartakiada oraz wiele imprez i zabaw dla dzieci.

- Dni Huculskie- organizowane przez Stadninę Koni Huculskich. Jest to impreza, która przyciąga miłośników koni. Ma ona na celu promocje i popularyzację rasy konia huculskiego. Podczas niej odbywają się konne zawody sportowe m.in. maraton, ścieżka huculska, skoki przez przeszkody. Ponadto odbywają się pokazy hodowlane

- Świeto Rydza- organizowane przez Stary Dom Zdrojowy w Wysowej Zdrój. W jesienny weekend przybywają do Wysowej miłośnicy grzybów a w szczególności rydzów. Imprezę rozpoczyna ogólne polowanie na rydza, czyli uczestnicy udają się do lasu i zbierają rydze. W programie m.in konkursy i pokazy kulinarne, wystawy grzybów występujących w lasach Beskidu Niskiego, ponadto warsztaty i kiermasze rękodzieła.

- Spotkania teatralne Innowica- organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy i Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta w niewielkiej wiosce Nowica. Impreza poniekąd łączy sztukę ludową ze sztuką profesjonalną, występują tutaj zarówno amatorzy jak i znani aktorzy i twórcy. Impreza z roku na rok ma coraz większą ilość fanów a spotkania stały się trwałym elementem życia kulturalnego w Beskidzie Niskim.